Vi har djup kunskap om systemstöd för arbetstid. Vi vet också vad rollen som produktchef för mjukvara innebär, både i teorin och i praktiken

SKAR Consulting AB

Behöver ni förstärka er verksamhet med kunskap inom systemstöd för arbetstid eller med kompetens i rollen som produktchef?

SKAR Consulting har mer än 20 års erfarenhet av systemstöd för arbetstid och mer än 10 års erfarenhet i rollen som produktchef.

Erfarenheter från systemstöd för arbetstid finns från flera av Sveriges största företag och kommuner. Kompetensen sträcker sig även in i våra grannländer Finland, Norge och Danmark.

Alla kunder och uppdrag hanteras med sekretess.

Work time management

Software Product management

Övriga tjänster

Work time management

Ett heltäckande systemstöd för arbetstid ska klara den långsiktiga planeringen av er arbetstid, de förändringar som sker med kortare framförhållning samt uppföljning av verkligt utfall av arbetstiden. Självklart med smarta integrationer till närliggande system och med ett användargränssnitt som förenklar för slutanvändaren.

SKAR Consulting tillhandahåller tjänster för processkartläggning av nuläge och behov för er framtid, systemutvärdering och hjälp med kravspecifikation inför upphandling av ett nytt system för hantering av arbetstid.

SKAR Consulting kan hjälpa er som är användare och inköpare av system för arbetstid eller er som utvecklar system för att hantera bemanning och arbetstid.

 

 

Software Product management

En produktchef innehar en nyckelroll för en verksamhet som arbetar med mjukvara. Produktchefen är delaktig i de flesta av aktiviteterna i produktens livscykel. Produktchefen möter de flesta roller inom verksamheten som säljer, installerar, ger support och beslutar kring framtiden för produktportföljen. Produktchefen författar strategin, är ansvarig för produktlönsamheten och är beställare av utvecklingsprojekt.

Vad kan en produktchef göra och vad ska en produktchef göra? Vilka andra roller ska produktchefen samarbeta med och på vilket sätt?

SKAR Consulting kan utbilda och ge stöd för er med verksamheter där rollen produktchef behöver förtydligas och utvecklas.

Övriga tjänster

Med erfarenhet från både verksamhetsimplementation och hela processen för utveckling av mjukvara så kan även andra uppdrag diskuteras inom t.ex. projektstöd, utbildning, användargränssnitt, tester, hjälptexter och övriga liknande områden. Kontakta oss för ytterligare information.

 

Person

Anna Westerlind

Konsult

Tack vare starten som programmerare, vidare i rollen som konsult och projektledare hos kund och därefter de senaste 10 åren som nordisk produktchef så har jag en komplett bild över de utmaningar som rollen produktchef innehar.

Jag har djup kompetens inom systemstöd för hantering av tid & bemanning. Kompetensen sträcker sig från utveckling till införande och gäller såväl operativa som strategiska områden

ISPMA Certified Software Product Manager Utbildad inom projektledning på Karlstad Universitet och produktledarskap på Blekinge tekniska högskola.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss och ställ frågor!

Adress

Krokvägen 4
663 42 Hammarö

054-203 32 15

info@skarconsulting.com

Övrigt

Godkänd för F-skatt
Orgnr: 559039-8458

Meddelande